25. mars 2016
Norske hytter sluker strøm

Norske hytter sluker strøm

Det norske hyttelivet er på få år blitt mer elektrisk. 72 prosent av hyttene er nå tilkoblet strømnettet, og forbruket øker. Mens strømforbruket i norske husholdninger har gått noe ned, har strømforbruket i norske hytter økt jevnt og trutt. Nesten tre av fire hytter er nå tilkoblet strømnettet. Og gjennomsnittshytta bruker 51 […]